Celowy Związek Gmin Proekob to zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie. Związek zajmuje się zagospodarowaniem odpadów na terenie trzech powiatów przejmując zadania gminne w tym zakresie. Zaprogramowana infrastruktura przyszłego zakładu pozwala kompleksowo uregulować całość gospodarki odpadowej na terenie CZG Proekob. Powstający zakład utylizował będzie odpady z grupy odpadów komunalnych. Docelowy program Związku obejmuje zarówno zamknięcie, jak również rekultywację nieczynnych już składowisk na terenie Związku. W ramach programu prowadzić będzie kompleksową selektywną zbiórkę surowców wtórnych u źródła ale także na specjalistycznej linii sortowniczej.

O NAS

Celowy Związek Gmin Proekob to zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie.

PRZEGLĄDA NAS

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Przemysłowa 26, 24-200 Bełżyce
Telefon: (81) 511-11-39
Fax: (81) 511-11-39
Regon: 060045444
Copyright © by Celowy Związek Gmin Proekob 2013 Tuesday the 18th.