Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyczyni się do wykonania powyższego zadania poprzez realizację swojego celu głównego, którym jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013wspiera następujące obszary działalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje (I)
 • Infrastruktura ekonomiczna (II)
 • Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (III)
 • Społeczeństwo informacyjne (IV)
 • Transport (V)
 • Środowisko i czysta energia (VI)
 • Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (VII)
 • Infrastruktura społeczna (VIII)

Więcej informacji o programie: www.rpo.lubelskie.pl

Punkty informacyjne

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel: 81 44 16 750, 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
Adres: Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm tel: 82 56 30 208 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
Adres: ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska tel: 83 34 35 844 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
Adres: ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość tel: 84 63 80 267 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
Adres: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin tel: 81 46 23 831, 81 46 23 812 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel: 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne o Projekcie

Nazwa Projektu
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3

Nazwa Beneficjenta
Celowy Związek Gmin "PROEKOB" w Bełżycach

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa
OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA

Działanie
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kat. II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Cel Projektu
Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • Poprawa gospodarki odpadami w gminach należących do CZG „PROEKOB” poprzez wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach
 • Zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom segregacji i kompostowania
 • Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisko odpadów

Zakres rzeczowy Projektu
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wyposażonego w sekcje technologiczne umożliwiające obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych
i doczyszczania „materiałów opakowaniowych”. Zakład docelowo wyposażony będzie w sekcje:

  1. Przyjmowania i segregacji dowożonych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem segregacji pozytywnej i negatywnej odpadów z podziałem na:
   • Odpady opakowaniowe (surowce wtórne).
   • Odpady organiczne.
   • Odpady balastowe z częściowym przetworzeniem ich na paliwo zastępcze.
   • Odpady niebezpieczne.
   • Odpady mineralne (frakcja 0 - 20 mm).
  2. Przyjmowania i rozdrabniania wysegregowanych odpadów zielonych, dalszego ich kompostowania, magazynowania i dystrybucji.
  3. Możliwość produkcji paliwa alternatywnego.
  4. Przyjmowanie od mieszkańców gmin odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produktami dostarczonymi dzięki realizacji projektu będą:

  • sortownia zmieszanych odpadów komunalnych
  • kompostownia odpadów biodegradowalnych
  • Osiągnięcie produktów przewidywane jest na przełom 2012/2013.Okres realizacji Projektu: 07.2010r. – 02.2013r.

Wartość Projektu: 46 138 750,56 PLN, w tym 32 809 136,79 PLN kwota dofinansowana z EFRR.

O NAS

Celowy Związek Gmin Proekob to zrzeszenie 15 gmin województwa lubelskiego, którego celem jest realizacja wspólnego zadania z zakresu gospodarki odpadami. Głównym zadaniem Celowego Związku jest budowa nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmującego wszystkie gminy członkowskie.

PRZEGLĄDA NAS

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

DANE TELEADRESOWE

Adres: ul. Przemysłowa 26, 24-200 Bełżyce
Telefon: (81) 511-11-39
Fax: (81) 511-11-39
Regon: 060045444
Copyright © by Celowy Związek Gmin Proekob 2013 Thursday the 20th.